Chứng chỉ sản phẩm

AnPro đã đạt tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015.

1 Pass Anpro Wall Board Test Report SGS Vietnam 1 - Chứng chỉ sản phẩm

 

Test Report – Anpro Wall board

SGS

2 SPC Flooring Test Report  SGS Vietnam 01 - Chứng chỉ sản phẩm

Test Report – Anpro Florring

SGS

3 19 000485 eml01 1 - Chứng chỉ sản phẩm

Test Report – Anpro Florring

AWTA Australian

4 Environmental Management 1 1 e1560909891166 - Chứng chỉ sản phẩm

Certificate of registration

Environmental Management system

ISO 14001:2015

5 Quality Management 1 e1560909945181 - Chứng chỉ sản phẩm

Certificate of registration

Quality Management System

ISO 9001:2015

6 Phiếu thử nghiệm tấm ốp 1 - Chứng chỉ sản phẩm

Phiếu thử nghiệm

Tấm ốp nội thất Anpro

6 Phiếu thử nghiệm tấm ốp 1 - Chứng chỉ sản phẩm

Phiếu thử nghiệm

độ mài mòn tấm ốp nội thất AnPro

 

CÁC CHỨNG CHỈ SÀN CỦA ANPRO VÀ CHỨNG NHẬN BẢN QUYỀN UNILIN CỦA SÀN ANPRO

Unilin - Chứng chỉ sản phẩm
CHỨNG NHẬN BẢN QUYỀN HÈM KHÓA UNILIN VÀ CHỨNG NHẬN SGS CỦA SÀN ANPRO
Critical Radiant Flux ASTM E648 1 - Chứng chỉ sản phẩm

Chứng nhận Critical Radiant Flux ASTM E648 – Hạn chế cháy lan của sản phẩm

Test chống ánh sáng ASTM F1515 1 - Chứng chỉ sản phẩm

Chứng nhận Resistance To Light ASTM F1515 – Không thay đổi tính chất sản phẩm khi thay đổi nguồn sáng khác nhau

Test chống bay màu sàn SPC ASTM F925 13 1 - Chứng chỉ sản phẩm

Chứng nhận Staining Resistance ASTM F925-13 – Khả năng kháng hóa chất

Test độ dày lớp Wear Layer ASTM F410 82017 1 - Chứng chỉ sản phẩm

Chứng nhận Wear Layer Thickness ASTM F410-8(2017) – Khả năng kháng mài mòn

Test độ ổn định nhiệt ASTM F1514 03 2013 1 - Chứng chỉ sản phẩm

Chứng nhận Heat Stability ASTM F1514-03-2013 – Khả năng chống lại sự thay đổi màu sắc do nhiệt

Test Hệ số ma sát tĩnh ASTM D2047 17 1 - Chứng chỉ sản phẩm

Chứng nhận Static Coefficient Of Friction ASTM D2047-17 – Khả năng kháng trơn trượt

Test Mật độ khói sàn SPC ASTM E662 1 - Chứng chỉ sản phẩm

Chứng nhận Smoke Density ASTM E662 – Xác định nồng độ khói tiêu chuẩn

8. Chứng nhận Impact Resistance ASTM F1265 03a Kháng va đập 1 - Chứng chỉ sản phẩm

Chứng nhận Impact Resistance ASTM F1265-03a – Kháng va đập

9. Chứng nhận Static Load Khả năng hồi phục độ lún sau tác động 1 - Chứng chỉ sản phẩm

Chứng nhận Static Load – Khả năng hồi phục độ lún sau tác động