Chứng chỉ sản phẩm

AnPro đã đạt tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015.

1 Pass Anpro Wall Board Test Report SGS Vietnam 1 283x400 - Chứng chỉ sản phẩm

Test Report – Anpro Wall board

SGS

2 SPC Flooring Test Report  SGS Vietnam 01 283x400 - Chứng chỉ sản phẩm

Test Report – Anpro SPC Florring

SGS

3 19 000485 eml01 1 283x400 - Chứng chỉ sản phẩm

Test Report – Anpro SPC Florring

AWTA Australian

4 Environmental Management 1 1 e1560909891166 283x400 - Chứng chỉ sản phẩm

Certificate of registration

Environmental Management system

ISO 14001:2015

5 Quality Management 1 e1560909945181 283x400 - Chứng chỉ sản phẩm

Certificate of registration

Quality Management System

ISO 9001:2015

6 Phiếu thử nghiệm tấm ốp 1 283x400 - Chứng chỉ sản phẩm

Phiếu thử nghiệm

Tấm ốp nội thất Anpro

5 Phiếu thử nghiệm độ mài mòn tấm ốp AnPro IBM  AC4 Anpro SPC 1 283x400 - Chứng chỉ sản phẩm

Phiếu thử nghiệm

độ mài mòn tấm ốp nội thất AnPro