Chứng chỉ sản phẩm

AnPro đã đạt tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015.

 

Test Report – Anpro Wall board

SGS

Test Report – Anpro Florring

SGS

Test Report – Anpro Florring

AWTA Australian

Certificate of registration

Environmental Management system

ISO 14001:2015

Certificate of registration

Quality Management System

ISO 9001:2015

Phiếu thử nghiệm

Tấm ốp nội thất Anpro

Phiếu thử nghiệm

độ mài mòn tấm ốp nội thất AnPro

 

CÁC CHỨNG CHỈ SÀN CỦA ANPRO VÀ CHỨNG NHẬN BẢN QUYỀN UNILIN CỦA SÀN ANPRO

CHỨNG NHẬN BẢN QUYỀN HÈM KHÓA UNILIN VÀ CHỨNG NHẬN SGS CỦA SÀN ANPRO

Chứng nhận Critical Radiant Flux ASTM E648 – Hạn chế cháy lan của sản phẩm

Chứng nhận Resistance To Light ASTM F1515 – Không thay đổi tính chất sản phẩm khi thay đổi nguồn sáng khác nhau

Chứng nhận Staining Resistance ASTM F925-13 – Khả năng kháng hóa chất

Chứng nhận Wear Layer Thickness ASTM F410-8(2017) – Khả năng kháng mài mòn

Chứng nhận Heat Stability ASTM F1514-03-2013 – Khả năng chống lại sự thay đổi màu sắc do nhiệt

Chứng nhận Static Coefficient Of Friction ASTM D2047-17 – Khả năng kháng trơn trượt

Chứng nhận Smoke Density ASTM E662 – Xác định nồng độ khói tiêu chuẩn

Chứng nhận Impact Resistance ASTM F1265-03a – Kháng va đập

Chứng nhận Static Load – Khả năng hồi phục độ lún sau tác động